Ban kinh tế Trung Ương: Vận động doanh nghiệp, doanh nhân góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế

(TBTCO) - Để khơi dậy sức sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và trí tuệ của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân (DNDN) đối với đất nước, Ban Kinh tế Trung ương (BKTTW) đã phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức Cuộc vận động “DNDN đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”.

ban KTTW

Ông Nguyễn Văn Bình phát biểu tại buổi lễ phát động. Ảnh: Ban KTTW

Buổi lễ phát động diễn ra vào chiều ngày 3/9/2019. Đây là lần đầu tiên Đảng và Nhà nước tổ chức cuộc vận động quy mô lớn và rộng khắp để lắng nghe ý kiến từ cộng đồng DNDN cả nước, góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách trong thời gian tới.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động nhấn mạnh, cuộc vận động nhằm khẳng định sự coi trọng của Đảng và Nhà nước đối với vai trò, vị trí của DNDN trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.

Cuộc vận động này cũng thể hiện tăng cường sự gắn kết chặt chẽ giữa Đảng và Nhà nước với cộng đồng DNDN trên tinh thần DNDN hết lòng vì Đảng, Nhà nước và phụng sự Tổ quốc, nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Bình cũng cho biết, cuộc vận động này hết sức có ý nghĩa khi được tổ chức trong bối cảnh cả nước ta đang tiến hành kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác và thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh với DNDN được đề ra 74 năm trước.

ban KTTW

Ban Chỉ đạo cuộc vận động bấm nút khai trương website của cuộc vận động. Ảnh: H.T

Cũng tại buổi lễ phát động, ông Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, đây là một việc làm cụ thể, thiết thực để thực hiện ngày càng hiệu quả hơn nghị quyết Trung ương 5. DNDN không chỉ là đối tượng được điều chỉnh bởi cơ chế, chính sách mà chính họ phải có tiếng nói và tham gia vào quá trình hoàn thiện và xây dựng các cơ chế, chính sách. Chỉ có như vậy, các cơ chế, chính sách mới phản ánh kịp thời, sát nhất với thực tiễn cuộc sống, tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch và thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động.

Còn theo Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc, thúc đẩy cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh vẫn là dư địa và động lực quan trọng bậc nhất cho sự phát triển kinh tế ở Việt Nam.

Do vậy, trong cuộc vận động này, mọi góp ý, đề xuất, sáng kiến của DNDN thuộc mọi thành phần kinh tế, quy mô lớn hay nhỏ, ở trong hay ngoài nước, của Nhà nước hay tư nhân đều được Ban tổ chức cuộc vận động trân trọng tiếp nhận, tổng hợp, xem xét, chuyển tới các cơ quan của Đảng và Nhà nước liên quan để nghiên cứu, phục vụ cho việc xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế và góp phần xây dựng văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII./.

Tại lễ phát động, ban tổ chức đã công bố thể lệ cuộc vận động. Theo đó: các góp ý, đề xuất của DNDN nhằm nhận diện, phản ánh về các vấn đề lớn, quan trọng cần phải giải quyết; những khó khăn, cản trở trong thực tiễn phát triển kinh tế và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, đồng thời góp ý, đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Thời gian tiếp nhận góp ý, đề xuất: Từ sau ngày tổ chức lễ phát động đến 31/12/2019.

Thời gian xét chọn góp ý, đề xuất: Từ tháng 1 đến tháng 3/2020.

Lễ Tôn vinh và trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 4/2020.


Công văn đính kèm