tháng 4 - 2016: ​Xuất khẩu sản phẩm nhựa giảm nhẹ trong tháng 4 sau khi tăng mạnh vào tháng 3

tháng 4 - 2016: ​Xuất khẩu sản phẩm nhựa giảm nhẹ trong tháng 4 sau khi tăng mạnh vào tháng 3 (22-06-2016)

- Trong tháng 4/2016, xuất khẩu sản phẩm nhựa nước ta giảm nhẹ. Trong tháng 5/2016, xuất khẩu sản phẩm nhựa chỉ tăng nhẹ so với tháng trước, với kim ngạch

Tháng 4 - 2016:​Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ các thị trường chính giảm

Tháng 4 - 2016:​Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ các thị trường chính giảm (22-06-2016)

- Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tháng 5/2016 ước đạt 370 nghìn tấn với trị giá 507 triệu USD, nâng tổng 5 tháng đầu năm 2016 đạt 1,7 triệu tấn với trị

​Hầu hết các sản phẩm nhựa Việi Nam giảm mạnh xuất khẩu trong tháng 4-2016

​Hầu hết các sản phẩm nhựa Việi Nam giảm mạnh xuất khẩu trong tháng 4-2016 (22-06-2016)

- Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam trong tháng 4/2016 giảm nhẹ. Dự báo, tháng 5/2016, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa sẽ tăng nhẹ so với

Tháng 4 - 2016:​Nhậpkhẩu chất dẻo nguyên liệu chính giảm, giá nhập khẩu tăng

Tháng 4 - 2016:​Nhậpkhẩu chất dẻo nguyên liệu chính giảm, giá nhập khẩu tăng (22-06-2016)

- Theo số liệu thực tế tháng 4/2016, lượng nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu chính đều giảm so với tháng trước. Trong đó, PE giảm nhẹ; PP, PET, PVC, PS giảm

​Tháng 3 - 2016: xuất khẩu sân phẩm nhựa Việt Nam tăng rất mạnh

​Tháng 3 - 2016: xuất khẩu sân phẩm nhựa Việt Nam tăng rất mạnh (22-06-2016)

-Trong tháng 3/2016, xuất khẩu sản phẩm nhựa nước ta đã tăng mạnh trỏ lại. Dự báo, trong tháng 4/2016, xuất khẩu sản phẩm nhựa tăng nhưng chỉ tăng nhẹ so

Tháng 3 - 2016: Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu lừ các thị trường tăng mạnh trở lại

Tháng 3 - 2016: Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu lừ các thị trường tăng mạnh trở lại (22-06-2016)

-Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tháng 3/2016 đạt 392,47 nghìn tấn với trị giá 513,41 triệu USD, tăng 63,7% về lượng và tăng 59,9% về trị giá so với tháng

Tháng 2 - 2016:​Nhập khẩu Ghất dẻo nguyên liệu PP, PE, PS giảm mạnh; PET, PVC giảm nhẹ

Tháng 2 - 2016:​Nhập khẩu Ghất dẻo nguyên liệu PP, PE, PS giảm mạnh; PET, PVC giảm nhẹ (22-06-2016)

- Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tháng 3/2016 ước đạt 380 nghìn tấn với trị giá 500 triệu USD, đưa tổng 3 tháng đầu năm ước đạt 956 nghìn tấn với trị

Hâu hết các sàn phẩm nhựa Việt Nam giảm mạnh xuất khẩu trong tháng 2

Hâu hết các sàn phẩm nhựa Việt Nam giảm mạnh xuất khẩu trong tháng 2 (22-06-2016)

Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam trong tháng 2/2016 giảm mạnh. Dự báo, tháng 3/2016, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa sẽ tăng mạnh trỏ lại

​Xuất khẩu nhựa Việt Nam tăng nhẹ trong tháng đấu tiên nãm 2016

​Xuất khẩu nhựa Việt Nam tăng nhẹ trong tháng đấu tiên nãm 2016 (22-06-2016)

- Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam trong tháng đầu tiên của năm 2016 giảm nhẹ 5,4% so với tháng 12/2015 nhưng lại tăng 3,0% so với cùng kỳ năm

Tháng 1 - 2016: ​Giá nhập khẩu trung bình chất dẻo nguyên liệu tiếp tục giảm

Tháng 1 - 2016: ​Giá nhập khẩu trung bình chất dẻo nguyên liệu tiếp tục giảm (22-06-2016)

-Theo số liệu thực tế tháng 01/2016: lượng nhập khẩu PP và PET giảm mạnh; Trong dó: PP giảm 19,31%; PET giảm 21,26%. Trong khi đó, nhập khẩu PVC và EVA tăng nhẹ

Tháng 1 - 2016: ​Khập khẩu chất dẻo nguyên liệu lừ các thị trường chính giảm

Tháng 1 - 2016: ​Khập khẩu chất dẻo nguyên liệu lừ các thị trường chính giảm (22-06-2016)

-Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tháng 02/2016 ước đạt 200 nghìn tấn với trị giá 293 triệu USD, tổng 2 tháng đầu năm 2016 đạt 531 nghìn tấn với trị giá

​Một năm xuất khẩu sản phẩm nhựa chưa có nhiều chuyển biến và cơ hội mới trong năm 2016

​Một năm xuất khẩu sản phẩm nhựa chưa có nhiều chuyển biến và cơ hội mới trong năm 2016 (22-06-2016)

-Nhìn chung năm 2015 tình hình xuất khẩu sản phẩm nhựa chưa có nhiều chuyển biến tích cực so với năm 2014, kinh tế thế giới có nhiều biến động mạnh, đã

​Tổng kết nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu năm 2015

​Tổng kết nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu năm 2015 (22-06-2016)

- Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu Việt Nam năm 2015 đạt 3,92 triệu tấn với trị giá 5,96 tỷ USD, tăng 13,7% về lượng nhưng giảm 5,7% về trị giá so với năm

​Sơ bộ tình hình xuất khẩu sản phẩm nhựa Việt Nam năm 2015

​Sơ bộ tình hình xuất khẩu sản phẩm nhựa Việt Nam năm 2015 (21-06-2016)

-Năm 2015, trong khi các nền kinh tế thế giới giảm thì chỉ có Mỹ là tăng trưởng khá. Kinh tế thế giới cũng như trong nước có nhiều biến động. Điều này

​SƠ BỘ NHẬP KHẨU CHẤT DẺO NGUYÊN LIỆU NĂM 2015

​SƠ BỘ NHẬP KHẨU CHẤT DẺO NGUYÊN LIỆU NĂM 2015 (21-06-2016)

- Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu Việt Nam năm 2015 ước đạt 3,9 triệu tấn với trị giá 5,95 tỷ USD, tăng 13,6% về lượng nhưng giảm 5,8% về trị giả so với

Nhiều sản phẩm nhựa xuất khẩu có kim ngạch giảm trong tháng 11-2015

Nhiều sản phẩm nhựa xuất khẩu có kim ngạch giảm trong tháng 11-2015 (21-06-2016)

-Trong 10 sản phẩm nhựa xuất khẩu nhiều nhất của Việt Nam trong tháng 11/2015 có tới 7 sản phẩm nhựa có kim ngạch giảm so với tháng trước đó. Đặc biệt,

Tháng 11 - 2015:​Giá nhập khẩu trung bình chất dẻo nguyên liệu tiếp tục giảm

Tháng 11 - 2015:​Giá nhập khẩu trung bình chất dẻo nguyên liệu tiếp tục giảm (21-06-2016)

-Theo số liệu thực tế tháng 11/2015: lượng nhập khẩu PP, PET và ABS, giảm mạnh; Trong đó: PP giảm 12,11%; PET giảm 18,94%; ABS giảm 15,33%; PVC tăng mạnh 14,85%; PP

​Xuất khẩu sản phẩm nhựa trong tháng 11/2015 giảm

​Xuất khẩu sản phẩm nhựa trong tháng 11/2015 giảm (21-06-2016)

-Trong tháng 12/2015, dự kiến kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa nước ta, đạt khoảng 186,7 triệu USD, tăng 8,0% so với thắng trước và tăng 1,1% so với cùng kỳ

Tháng 11-2015:Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu thị trường Hàn Quốc giảm mạnh, Trung Quốc tăng mạnh

Tháng 11-2015:Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu thị trường Hàn Quốc giảm mạnh, Trung Quốc tăng mạnh (21-06-2016)

-Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tháng 11/2015 giảm nhẹ, đạt 366,62 nghìn tấn với trị giá 514,87 triệu USD, giảm 11,5% về lượng và tăng 5,3% về trị giá so

​Nhiều sản phẩm nhựa có kim ngạch xuất khẩu tăng trong tháng 10/2015

​Nhiều sản phẩm nhựa có kim ngạch xuất khẩu tăng trong tháng 10/2015 (21-06-2016)

- Trong 10 sản phẩm nhựa xuất khẩu nhiều nhất của Việt Nam trong tháng 10/2015 chỉ có 1 sản phẩm nhựa giảm so với tháng trước đó, đặc biệt là sản phẩm

Tháng 10 - 2015: ​Nhập khấu PE, ABS, PP tăng mạnh, giá nhập khẩu tiếp lục giảm

Tháng 10 - 2015: ​Nhập khấu PE, ABS, PP tăng mạnh, giá nhập khẩu tiếp lục giảm (21-06-2016)

-Theo số liệu thực tế tháng 10/2015: lượng nhập khẩu PE, ABS, PP tăng mạnh; Trong đó: PE tăng 19,87%; PP tăng 10,27%; ABS tăng 21,46%. Nhập khau PET, EVA, PVC, PS tăng

​Sản phẩm nhựa xuất khâu tăng nhẹ trong 9 tháng đầu năm 2015

​Sản phẩm nhựa xuất khâu tăng nhẹ trong 9 tháng đầu năm 2015 (21-06-2016)

Trong 9 tháng đầu năm 2015, xuất khẩu sản phẩm nhựa khỗng có nhiều biến động, kim ngạch xuất khẩu chỉ tăng nhẹ 1,5% so vói cùng kỳ năm ngoái, đạt 1 tỷ

Tháng 9 - 2015:​Giá nhập khẩu trung bình chất dẻo nguyên liệu tiếp tục giảm

Tháng 9 - 2015:​Giá nhập khẩu trung bình chất dẻo nguyên liệu tiếp tục giảm (21-06-2016)

- Theo số liệu thực tế tháng 9/2015: lượng nhập khẩu PE, Polyete, PS tăng mạnh; Trong đó: PE tăng 30,05%; Polyete tâng 22,42%; PS tăng 12,32%. Trong khi đó, nhập khẩu

Tháng 7 - 2015:​Nhìn chung các sàn phẩm nhựa xuất khẩu tăng trong tháng

Tháng 7 - 2015:​Nhìn chung các sàn phẩm nhựa xuất khẩu tăng trong tháng (21-06-2016)

- Trong 10 sản phẩm nhựa xuất khẩu nhiều nhất của Việt Nam trong tháng 7/2015 có 8 sản phẩm nhựa có kim ngạch tăng so với tháng trước đó, đặc biệt là sản