Nhà sản xuất PE thứ hai của Ai Cập ETHYDCO bắt đầu sản xuất ethylene (30-11--0001)

Ai Cập đang sẵn sàng chào đón nhà sản xuất PE thứ hai, ETHYDCO sớm nhất là vào cuối tháng Năm. Tuy nhiên, nhà sản xuất này đã bắt đầu sản xuất ethylene và