Nhà sản xuất Indonesia điều chỉnh tăng giá PP nội địa

Một công ty thương mại có trụ sở tại Jakarta cho biết nhà sản xuất Indonesia đã tiếp tục tăng giá PP nội địa vào trung tuần tháng 8 sau khi tăng IDR260,000/tấn-270,000/tấn (USD19-20/tấn). Trong khi đó, giá chào hàng PE của nhà sản xuất này không đổi so với mức gần đây nhất.

Họ tiếp tục tăng giá chào homo-PP raffia, PP block copolymer và PP copolymer ngẫu nhiên thêm IDR130,000/tấn (USD10/tấn) trong khi đó, giá homo-PP film, homo-PP injection và BOPP tăng IDR140,000/tấn (USD11/tấn). Hiện nay, nhà sản xuất này đang chào hàng PP ở mức IDR16,830,000/tấn (USD1255/tấn) đối với homo-PP raffia, IDR17,170,000/tấn (USD1281/tấn) đối với homo-PP injection, IDR17,320,000/tấn (USD1292/tấn) đối với homo-PP film, IDR17,260,000/tấn (USD1288/tấn) đối với BOPP, IDR16,980,000/tấn (USD1267/tấn) đối với PPBC injection và IDR19,520,000/tấn (USD1456/tấn) đối với PPRC injection, tất cả cùng trên cơ sở FD Indonesia, trả ngay.

Đối với PE, giá chào hàng hiện nay của nhà sản xuất này là IDR16,110,000/tấn (USD1202/tấn) đối với LLDPE c4 film, IDR18,120,000/tấn (USD1352/tấn) đối với LLDPE c4 injection, IDR16,310,000/tấn (USD1217/tấn) đối với HDPE film và IDR17,180,000/tấn (USD1282/tấn) đối với ống HDPE, với cùng điều kiện.

chemorbis