​Đơn hàng PVC tháng Sáu được chốt với giá không đổi tại Đông Nam Á, Ấn Độ

Tại Đông Nam Á và Ấn Độ, các doanh nghiệp PVC cho biết các nhà cung cấp thường xuyên đã khép lại hoạt động kinh doanh tháng Sáu với giá không đổi so với tháng Năm trong tuần vừa qua. Nhu cầu tiếp tục chậm lại do mùa mưa sắp bắt đầu tại Ấn Độ, trong khi đó, mùa mưa và tháng Ramadan khiến hoạt động giao dịch tại Đông Nam Á trầm lắng.

Tại Ấn Độ, kế hoạch kinh doanh của các công ty vẫn chứa đựng nhiều bất ổn của việc áp dụng Thuế Hàng Hóa và Dịch Vụ (GST) có hiệu lực từ ngày 1 tháng Bảy. Một số công ty chia sẻ: “Thuế mới có thể làm suy yếu nhu cầu, tuy nhiên, chúng tôi nghĩ rằng thuế này sẽ đóng góp 1% vào GDP trong dài hạn”. Dãy giá PVC k67 nhập khẩu tổng thể không biến động lớn so với tuần trước ngoại trừ mức thấp của dãy giá giảm USD50/tấn do các chào hàng không thường xuyên của Ấn Độ có giá cạnh tranh ở mức USD840- 860/tấn CIF trả ngay. Tuy nhiên, người bán nhận định rằng người mua không quan tâm đến nguồn hàng này vì hầu hết họ muốn nhập hàng chính ngạch. Dãy giá tổng thể ở mức USD840-940/tấn CIF Ấn Độ, trả ngay.

Trong khi đó, nhà sản xuất Đài Loan đã chốt các đơn hàng tháng Sáu với giá USD930/tấn, một số công ty cho rằng nhà sản xuất này có thể bán ít hàng hơn hạn ngạch đề ra mặc dù một số khác cho biết họ không chấp nhận giá đề xuất dưới USD930/tấn. Trong khi đó, một nhà sản xuất Ấn Độ đã tăng INR1000/tấn (USD15/tấn) đối với giá chào PVC nội địa vào ngày 1 tháng Sáu. Một thương nhân nói: “Chúng tôi tin rằng nhà sản xuất này đã tăng giá chào hàng để cải thiện xu hướng thị trường”.