Vv Khai trương Diễn đàn Ngành Nhựa

Từ sự hội tụ của những chuyên gia đầu ngành thuộc các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ của ngành Nhựa. Tin tưởng rằng Diễn đàn sẽ trở thành điểm đến của các bạn khi cần đựơc giải đáp những vứơng mắc cùng các vấn đề nổi bật mang tính thời sự liên quan đến Ngành.

Đồng thời là nơi hỗ trợ hiệu quả những kiến thức cơ bản cần thiết cho các cá nhân bước đầu muốn tham gia vào ngành Nhựa.

Với niềm tin tưởng ấy, Chúng tôi hy vọng đây sẽ là sân chơi chung, có ích cho mọi thành viên tham gia diễn đàn, là nơi trao đổi những ý kiến mang tính học hỏi và xây dựng giúp cho những DN đến từ những lĩnh vực khác nhau của ngành Nhựa Việt Nam ngày càng gắn kết để cùng phát triển.

Vì vậy, hãy cùng Hiệp hội chung tay xây dựng một diễn đàn ngày càng lớn mạnh thể hiện được đầy đủ tính thời sự, hỗ trợ hiệu quả cho cộng đồng ngành Nhựa Việt Nam của tất cả chúng ta.