THƯ MỜI :HỌP MẶT HỘ IVIÊN CUỐI NĂM VÀ MỪNG XUÂN ẤT MÙI 2015

THƯ MỜI :HP MẶT HỘI VIÊN CUỐI NĂM VÀ MỪNG XUÂN ẤT MÙI 2015

Kínhgửi:Quý Doanh Nghiệp Hội viên Hiệp hội Nhựa

Hiệp hội Nhựa Việt Nam – VPA trân trọng kính mời Quý Hội viên đến tham dự buổi sinh hoạt “Họp mặt Hội viên cuối năm & Mừng Xuân Ất Mùi 2015”với một số nội dung cơ bản sau:

Ni dung:

- Tổng kết các hoạt động của Hiệp hội trong năm 2014;

- Thông báo chương trình hoạt động của Hiệp hội năm 2015;

- Kế hoạch tổ chức hội chợ Triển lãm nhựa, bao bì và cao su Quốc tế từ ngày 23-25/07/2015 do Công ty Triển Lãm hội chợ Ấn Độ kết hợp với Hiệp hội.

- Giới thiệu kế hoạch hành động của Hiệp hội trong vai trò là chủ tịch luôn phiên của AFPI (nhiệm kỳ 2014-2016).

- Trao giải tôn vinh 15 Doanh nghiệp nhựa xuất khẩu uy tín do BCT duyệt và 15 Doanh nghiệp do Hiệp hội bình chọn và tuyên dương;

- “Tìn hình Kinh tế Việ tNam năm 2015;

- Cấp Giấy Chứng nhận Hội viên mới;

- Ý kiến đóng góp của các Hội viên;

- Tiệc tối - Giao lưu -Văn nghệ

Thời gian: Thứ Bảy,15h30 ngày 24/01/2015

Địa điểm: GrandHall(Tầng04),Grand Hotel Saigon

Số 08 Đng Khởi,Quận 1,Tp.HCM

Phí tham dự: 600.000VNĐ/người(Mỗi Hội viên được miễn phí 01 người)

Hiệp hội Nhựa Việt Nam rất mong Quý Hội viên đến tham dự và đóng góp ý kiến để hoạt động của Hiệp hội ngày một tốt hơn.Vui lòng liên hệ về Văn phòng HHNVN để đăng ký tham dự trước ngày 17/01/2015-Tel:08-3521 8552–Fax:08-35218554,E-mail:info@vpas.vn.

Chân thành cảm ơn.

Kính chào trân trọng.

HIỆP HỘI NHỰA VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

HỒ ĐỨC LAM

Phiếu đăng ký tham dự họp mặt

Phiếu đăng ký tài trợ họp mặt