Mời tham dự Hội nghị Liên đoàn Công nghiệp Nhựa các nước ASEAN (AFPI) và Diễn đàn Nhựa châu Á (APF) tại Bangkok

Kính gửi: Các Thành viên Hiệp hội Nhựa Việt Nam,

Văn phòng VPA trân trọng gửi đến Các Anh chị Hội viên chương trình tham dự Diễn đàn Nhựa Châu Á lần thứ 26 (APF) và Hội nghị Liên đoàn Công nghiệp Nhựa các nước Asean (AFPI) kết hợp Tham dự Hội chợ ngành Nhựa do Thái Lan tổ chức, cụ thể như sau:

  • Ngày 1 (13/9): Các đại biểu đến Bangkok, Thái Lan
  • Ngày 2 (14/9): Tham dự Hội chợ A PLAS 2016
  • Ngày 3 (15/9): Tham dự Hội nghị APF cả ngày
  • Ngày 4 (16/9): Tham dự Hội nghị AFPI cả ngày & tối dự tiệc Gala Dinner
  • Ngày 5: (17/9): Về Việt Nam

(đính kèm chương trình hội nghị chi tiết)

Tham dự Hội nghị lần này, Việt Nam với tư cách là Chủ tịch AFPI, vì vậy, rất mong các Anh chị Hội viên sắp xếp thời gian đăng ký tham dự cùng Hiệp hội.

Đính kèm là nội dung chương trình hội nghị chi tiết, Các Doanh nghiệp Hội viên quan tâm vui lòng đăng ký tham dự trước ngày 15/8/2016 để Văn phòng chuyển danh sách đoàn đến cho ban tổ chức.


Nội dung chi tiết:

16th_AFPI_Conference Programme

APF&AFPI_Programme