Họp mặt thành viên Xuân 2015

Pic-12.jpg

Hình ảnh buổi họp đầu xuân năm 2015 của hội viên VPAS