Gặp mặt hiệp hội Thái Lan

o_1alk4k8n1mkv155s1n794131dij.JPG

VPAS Gặp mặt hiệp hội Thái Lan, chúng tôi đã có trao đổi về các công việc hỗ trợ hội viên hoạt động hiệu quả.

Một số hình ảnh của cuộc gặp gỡ:


{gallery:84}