Danh sách Doanh nghiệp Xuất khẩu Uy tín năm 2015

Hình ảnh có liên quan

Hiệp hội Nhựa VIệt Nam - VPA xin chúc mừng 15 Doanh nghiệp Nhựa đạt được " Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2015" do Bộ Công Thương xét duyệt:

01. Công ty CP Nhựa và Môi trường xanh An Phát

02. Công ty TNHH Mainetti (Việt Nam)

03. Công ty TNHH MTV Nhựa 76

04. Công ty CP Nhựa Mekong

05. Công ty TNHH KAPS TEX Vina

06. Công ty CP Nhựa 04

07. Công ty TNHH JM Plasitcs Việt Nam

08. Công ty TNHH Nhựa Sunway Mario

09. Công ty TNHH TM Kim Đức

10. Công ty TNHH Kohsei Multipack Việt Nam

11. Công ty CP SX Nhựa Duy Tân

12. Công ty TNHH Dây Sợi Rồng Á Châu

13. Công ty CP Tập đoàn Thiên Long

14. Công ty CP Bao bì Tín Thành

15. Công ty CP Nhựa Rạng Đông