Ban chấp hành
Ban chấp hành nhiệm kỳ V (2012 - 2017)

CHỦ TỊCH HIỆP HỘI NHỰA VIỆT NAM

Ông HỒ ĐỨC LAM
Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ V
Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng ĐôngCÁC PHÓ CHỦ TỊCH

 • Ông PHẠM TRUNG CANG
  Phó Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ V
  Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng

 • Ông NGUYỄN HOÀNG NGÂN
  Phó Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ V
  Tổng GĐ Công ty CP Nhựa Bình Minh

 • Ông NGUYỄN MINH TÂN
  Phó Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ V
  TGĐ Công ty CP Nhựa Hưng Yên
CÁC ỦY VIÊN

 • Bà NGUYỄN THỊ VIỆT HÒA
  GĐ Công ty TNHH Dây Sợi Rồng Á Châu

 • Ông TRẦN DUY HY
  TGĐ Công ty CP SX Nhựa Duy Tân

 • Ông TRỊNH CHÍ CƯỜNG
  TGĐ Công ty CP Nhựa Đại Đồng Tiến

 • Ông LÊ MINH CƯỜNG
  TGĐ Công ty CP Bao bì Nhựa Tân Tiến

 • Ông NGUYỄN MẠNH CƯỜNG
  GĐ Xí nghiệp Nhựa Hồng Hà

 • Ông DIỆP BẢO CÁNH
  Giám đốc Công ty TNHH Tân Kỷ Nguyên

 • Ông TRẦN QUANG DŨNG
  GĐ Công ty CP Nhựa Đà Nẵng

 • Ông HOÀNG QUỐC HUY
  TGĐ Công ty CP Nhựa Châu Âu

 • Ông Phạm Văn Mười
  GĐ Công ty TNHH Nhựa Long Thành

 • Ông TRẦN BÁ PHÚC
  Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong

 • Ông ĐỖ THÀNH THANH SƠN
  Trưởng ban Đảm bảo chất lượng - ĐHBK Tp.HCM

 • Ông HUỲNH SÁU
  TP.Hành Chính Phòng Thí Nghiệm Trọng Điểm Quốc Gia Vật Liệu Polymer – Composite Trường ĐHBK & ĐHQG

 • Ông Ô Cẩm Tài
  GĐ Công ty TNHH Nhựa Oai Hùng

 • Ông ĐINH ĐỨC THẮNG
  TGĐ Công ty CP Nhựa OPEC

 • Ông NGUYỄN VIỆT THẮNG
  Phó TGĐ Công ty TNHH Lọc Hóa Dầu Bình Sơn