Khánh thành cầu tại xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng