Tổ chức Trung thu cho trẻ em nghèo, hoàn cảnh khó khăn tại Vũng Tàu