Mời tham gia khóa đào tạo Công nghệ ép đùn thổi màng mỏng (08-04-2021)

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “ Công nghệ ép đùn thổi màng mỏng ” - CÔNG TY SẢN XUẤT BAO BÌ"> Khóa đào tạo ép

V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “Kỹ thuật ép phun nhựa” Tp.HCM ngày 30/03/2021 (10-03-2021)

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “ Kỹ thuật ép phun nhựa ” Nhằm để tiếp tục hỗ trợ quý Doanh nghiệp đào tạo

​THƯ MỜI THAM GIA KHÓA TẬP HUẤN NGẮN HẠN TÁI CHẾ NHỰA – HIỆN TRẠNG VÀ CƠ HỘI (03-12-2020)

THƯ MỜI THAM GIA KHÓA TẬP HUẤN NGẮN HẠN TÁI CHẾ NHỰA – HIỆN TRẠNG VÀ CƠ HỘI Kính gửi: Ban Lãnh Đạo Quý Doanh Nghiệp Ngành Nhựa Với mục đích nâng cao

Thư mời tham gia khóa đào tạo “Kỹ thuật phối trộn vật liệu nhựa và phụ gia” (11-11-2020)

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP V/v: Thư mời tham gia khóa đào tạo “ Kỹ thuật phối trộn vật liệu nhựa và phụ gia ” Vấn đề phối trộn các loại

Mời tham gia khóa đào tạo “Vật liệu nhựa và phụ gia” ngày 2-4/11 tại Hà Nội (14-10-2020)

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “ Vật liệu nhựa và phụ gia ” Nhằm để tiếp tục hỗ trợ quý Doanh nghiệp nâng cao

V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “Kỹ thuật ép phun nhựa” 7-9/10/2020 (18-09-2020)

Kính gửi :Ban Lãnh Đạo Quý Doanh Nghiệp V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “ Kỹ thuật ép phun nhựa ” Nhằm để tiếp tục hỗ trợ quý Doanh nghiệp đào tạo

V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “Kỹ thuật ép phun nhựa” 17-19/08 (28-07-2020)

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “ Kỹ thuật ép phun nhựa ” Nhằm để tiếp tục hỗ trợ quý Doanh nghiệp đào tạo

V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “Vật liệu nhựa và phụ gia” 2020 (17-06-2020)

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “ Vật liệu nhựa và phụ gia ” Nhằm để tiếp tục hỗ trợ quý Doanh nghiệp nâng cao

Mời tham gia khóa đào tạo “Kỹ thuật ép dùn thổi đúc nhựa” 25-27/11/2019 (08-11-2019)

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “ Kỹ thuật ép dùn thổi đúc nhựa ” Nhằm để hỗ trợ quý Doanh nghiệp nâng cao kiến

V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “Vật liệu nhựa và phụ gia” 29-31/10 (08-10-2019)

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “ Vật liệu nhựa và phụ gia ” Nhằm để hỗ trợ quý Doanh nghiệp nâng cao kiến thức

Lớp Quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp (06-08-2019)

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP V/v: Mời tham gia chương trình đào tạo Lớp Quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp Chủ đề: Thương hiệu, Nhãn

Mời tham gia khóa đào tạo “Kỹ thuật phối trộn nhựa” tại HCM ngày 17-19/07 (26-06-2019)

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “ Kỹ thuật phối trộn nhựa ” Kỹ thuật phối trộn nhựa là nhằm để giới thiệu

Mời tham gia khóa đào tạo “Kỹ thuật ép phun nhựa” 10-12/07 tai Hà Nội (26-06-2019)

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “ Kỹ thuật ép phun nhựa ” Nhằm để tiếp tục hỗ trợ quý Doanh nghiệp nâng cao kiến

V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “Kỹ thuật ép phun nhựa” T4/2019 (29-03-2019)

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “ Kỹ thuật ép phun nhựa ” Nhằm để hỗ trợ quý Doanh nghiệp nâng cao kiến thức

Mời tham gia khóa đào tạo “Công nghệ ép phun phôi và căng thổi đúc vỏ chai PET” (10-10-2018)

Kính gửi: LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP NGÀNH NHỰA V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “Công nghệ ép phun phôi và căng thổi đúc vỏ chai PET” Tiếp tục hỗ trợ các

Mời tham gia khóa đào tạo “Công nghệ ép phun nhựa” tại Hà Nội (06-09-2018)

Kính gửi: LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP NGÀNH NHỰA V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “Công nghệ ép phun nhựa” Nhằm để hỗ trợ các Doanh nghiệp nâng cao kiến

Mời tham gia khóa đào tạo “Vật liệu nhựa và phụ gia” (06-09-2018)

Kính gửi: LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP NGÀNH NHỰA V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “Vật liệu nhựa và phụ gia” Tiếp tục hỗ trợ các Doanh nghiệp nâng cao kiến

“KỸ THUẬT TÁI CHẾ PHẾ LIỆU NHỰA VÀ XU THẾ SỬ DỤNG VẬT LIỆU NHỰA TIÊN TIẾN” (03-07-2018)

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP NHỰA Nhằm để hỗ trợ quý Doanh nghiệp nâng cao kiến thức chuyên môn về ngành nhựa trong lĩnh vực tái chế phế liệu

V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “Kỹ thuật ép đùn thổi màng mỏng” tháng 7.2018 (03-07-2018)

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP NGÀNH NHỰA V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “Kỹ thuật ép đùn thổi màng mỏng” Nhằm để hỗ trợ các Doanh nghiệp

Mời tham gia khóa đào tạo “Kỹ thuật phối trộn nhựa” tai Tp.HCM (10-05-2018)

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “Kỹ thuật phối trộn nhựa” Kỹ thuật phối trộn nhựa chính là bí quyết quan trọng

Mời tham gia khóa đào tạo “Công nghệ ép phun nhựa" tại Tp.HCM (10-05-2018)

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “Công nghệ ép phun nhựa” Nhằm để hỗ trợ quý Doanh nghiệp nâng cao kiến thức chuyên

Mời tham gia khóa đào tạo “Kỹ thuật phối trộn nhựa” 28-30/11/2017 (07-11-2017)

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “Kỹ thuật phối trộn nhựa” Phối trộn nhựa chính là bí quyết quan trọng trong việc

V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “Kỹ thuật ép đùn thổi màng mỏng” (28-09-2017)

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP NGÀNH NHỰA V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “Kỹ thuật ép đùn thổi màng mỏng” Nhằm để hỗ trợ các Doanh nghiệp

V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “Công nghệ ép phun nhựa” (08-09-2017)

Kính gửi: LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP NGÀNH NHỰA V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “Công nghệ ép phun nhựa” Nhằm để hỗ trợ các Doanh nghiệp nâng cao kiến