Mời tham dự Khóa đào tạo “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành nhựa”

Kính gửi: LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP NHỰA

(V/v: Mời tham dự Khóa đào tạo “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành nhựa”)

Thực hiện Nhiệm vụ thuộc Dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật” thuộc Chương trình Quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam phối hợp cùng Hiệp hội Nhựa Việt Nam tổ chức đào tạo về “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật” cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm nhựa tại thành phố Hồ Chí Minh với mục đích:

- Phổ biến cho doanh nghiệp về quy định pháp luật hiện hành đối với hoạt động tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm;

- Thông tin cho doanh nghiệp về hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với các sản phẩm nhựa;

- Hướng dẫn doanh nghiệp triển khai hoạt động xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, hiệu quả quản lý và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

Thông tin cụ thể về khóa đào tạo như sau:

·Nội dung và chương trình đào tạo: xem phụ lục kèm theo

·Thời gian: từ 8h00÷12h00 ngày 30/08/2016 (sáng thứ Ba)

·Địa điểm: Chi cục quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa miền Nam;

Địa chỉ: 64-66 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, Tp.HCM

·Đối tượng tham dự: Mỗi doanh nghiệp cử 02 cán bộ tham dự (là Lãnh đạo hoặc cán bộ phụ trách hoạt động tiêu chuẩn/quản lý chất lượng).

·Kinh phí tham dự: Học phí, tài liệu: miễn phí.

Để đăng ký tham gia, xin vui lòng liên hệ về Văn phòng HHNVN trước ngày 26/08/2016, Tel: 08-35218552 Fax: 08-35218554, E-mail: hongmyvpa68@gmail.com; nguyenthingocdung2003@yahoo.com.

Trân trọng kính mời.

Nội dung khóa học

Phiếu đăng ký